Jsme přívětivý úřad v centru Prostějova – v srdci Hané.

Řídíme se heslem „spokojený zaměstnanec = spokojený klient“.

Jsme přívětivý úřad nejen pro občany, ale i pro své zaměstnance.

Obsah práce na Magistrátě města Prostějova je velmi široký, a to od oblasti rozvoje města a investování do něj, 

přes oblast stavebního řízení, financí, sociálních věcí, dopravy, životního prostředí, živnostenské agendy, školství a kultury, 

až po oblast vnitřní správy úřadu a informačních technologií.

Obrázek

Mgr. Libor Vojtek

tajemník magistrátu

"Náš magistrát opakovaně získává ocenění
Přívětivý úřad udělované Ministerstvem vnitra ČR."

Obrázek

Mgr. František Jura

primátor města

"Na hřišti veřejné správy hrajeme 1. ligu!"

Náš magistrát opakovaně získává ocenění Přívětivý úřad udělované Ministerstvem vnitra ČR.

Na hřišti veřejné správy hrajeme 1. ligu!

Budovy magistrátu

Jaký jsme zaměstnavatel?

Náročný, ale umíme si vážit svých zaměstnanců.

 • Tvoříme velký tým lidí, který funguje na principu vzájemné komunikace a sounáležitosti vedoucí k poskytování dobré služby naším klientům.
 • Ctíme rovný přístup - naše zaměstnance vybíráme bez ohledu na věk, pohlaví, zdravotní stav, rasu, etnický původ, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání nebo světový názor.
 • Ceníme si profesionality, odbornosti a výkonnosti našich zaměstnanců.
 • Podporujeme rozvoj a kariérní růst svých zaměstnanců nejen propracovaným systémem vzdělávání.
 • Záleží nám na tom, v jakém pracovním prostředí naši zaměstnanci pracují, k tomu jim vytváříme odpovídající technické zázemí.
 • Práce u nás rozhodně není nudnou prací na úřadě. Jsme moderní úřad s přátelským kolektivem.
 • Svých zaměstnanců si vážíme. A proto se o ně staráme.
office

Co nabízíme?

Zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty

 • 5 týdnů dovolené
 • Pružnou pracovní dobu, která umožňuje sladit pracovní a soukromý život
 • Možnost využívání práce z home office (na pracovištích, kde je to možné)
 • 5 dnů indispozičního volna s náhradou platu
 • 3 dny placeného volna na přípravu na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti
 • Benefitní kartu s příspěvkem na stravování a příspěvkem na rekreaci či podporu zdraví
 • Parkování pro dojíždějící zaměstnance
 • Příspěvek na penzijní spoření a připojištění
 • Příspěvek na ošacení
 • Možnost využívání rekreačních zařízení zaměstnavatele
 • Sportovně-relaxační programy pro zaměstnance (plavání, posilovna, kruhový trénink, wellness) 

srdce

Kromě práce se můžete také těšit na kulturní a společenské akce, které pro zaměstnance i jejich rodinné příslušníky pořádáme – např. sportovní den, dětský den, vánoční večírek, divadelní představení, sportovní klání mezi úřady a jiné. Protože nejen prací je člověk živ!

Jak se stát našim zaměstnancem?

   Pokud hledáme nové zaměstnance na úřednické pozice,
   vypisujeme výběrové řízení v souladu se zákonem o úřednících územních samosprávných celků.
   Pokud hledáme nové zaměstnance na neúřednické pozice,
   případně úřednické pozice na dobu určitou, můžeme jít cestou méně formálních postupů.

Abyste se mohli zúčastnit výběrového řízení, musíte podat do konkrétního výběrového řízení ikona souboruPŘIHLÁŠKU a naplnit formální požadavky, které jsou stanovené v Oznámení o výběrovém řízení (např. požadavek kvalifikačních předpokladů). Oceníme, pokud přidáte i motivační dopis.

S kandidáty komunikujeme – jsme ochotni poskytnout bližší informace telefonicky i osobní konzultací. Pokud Vás něco zajímá, neváhejte nás kontaktovat.

Jak probíhá výběrové řízení?

Jakmile podáte přihlášku do výběrového řízení, zpravidla Vás pozveme k osobnímu pohovoru před výběrovou komisí. Osobní pohovor trvá 15-30 minut a koná se většinou v naší zasedací místnosti.


Zasedací místnosti


Výběrová komise bývá většinou tvořena vedoucím příslušného odboru, vedoucím oddělení, do jehož týmu se nový kolega vybírá, personalistkou.

Osobní pohovor probíhá jako dialog, kdy zjišťujeme Vaši motivaci a zájem o danou práci, dovednosti, odborné znalosti, i osobnostní vlastnosti.

Osobní pohovor nemá být monologem výběrové komise či výslechem uchazeče o zaměstnání, proto se nebojte zeptat i Vy výběrové komise, co Vás o práci či pracovních podmínkách, včetně těch platových, zajímá.

Po ukončení výběrového řízení budete informováni o výsledku výběrového řízení. Vybraný uchazeč je informován obvykle telefonicky. Uchazeči, kteří ve výběrovém řízení neuspěli, jsou písemně vyrozuměni o jeho výsledku a jsou jim vráceny přílohy, které byly součástí jejich přihlášky do výběrového řízení.

Co Vás čeká po nástupu k nám na magistrát?

Při nástupu

Při nástupu se Vás ujme naše personalistka a Váš nový přímý nadřízený. Váš přímý nadřízený Vás provede nejen zkušební dobou, ale i adaptačním procesem, který je průběžně vyhodnocován.

Adaptační proces Vám má ulehčit vstup do nového zaměstnání. Během této doby se budete seznamovat s chodem úřadu a především s Vaší novou prací. Dostanete přiděleného mentora z řad zkušených zaměstnanců, který Vám bude v prvních týdnech po nástupu nápomocen, abyste se co nejlépe zapracovali a stali se součástí našeho kolektivu.

Pro zaměstnance je stanovena pružná pracovní doba, v rámci které si zaměstnanec dle stanovených pravidel sám volí počátek a konec pracovní doby. Docházka je evidována v elektronickém systému pomocí čipových karet.


Odměňování našich zaměstnanců 

Práce na magistrátě znamená především zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty.
Zaměstnanci města Prostějova jsou odměňování platem, který se skládá z těchto částí:

 • Platový tarif – skládá se z platové třídy a platového stupně, do kterých je zaměstnanec zařazen v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (dále jen „nařízení vlády“).

      Platová třída se stanovuje podle nejnáročnější činnosti v katalogu prací, kterou zaměstnanec vykonává, platový stupeň pak
      odráží praxi zaměstnance. S odpracovanou dobou se Vám tak plat automaticky zvyšuje.

 • Osobní příplatek – se přiznává zpravidla po zkušební době a je přiznán tomu zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci. Maximální výše může činit až 50 % z maximálního platového stupně v platové třídě, ve které je zaměstnanec zařazen.

 • Příplatek za vedení – je přiznán vedoucímu zaměstnanci a přísluší ode dne nástupu do funkce.

 • Zvláštní příplatek – má-li zaměstnanec při výkonu své práce ztěžující vlivy, pak je mu přiznán i zvláštní příplatek dle ust. § 8 nařízení vlády.

      Zaměstnanci lze také přiznat mimořádnou odměnu.


 

Vzdělávání zaměstnanců

Máme propracovaný systém vzdělávání. V rámci něho je úředník povinen absolvovat:

 • vstupní vzdělávání

 • zkoušku zvláštní odborné způsobilosti – ve většině případů

 • průběžné vzdělávání v rozsahu 18 vzdělávacích dní v průběhu 3 let

 • vedoucí úředníci pak musí navíc absolvovat vzdělávání vedoucích úředníků


Ostatní zaměstnanci na neúřednických pozicích musí splnit alespoň 6 vzdělávacích dní v průběhu 3 let.

Vzdělávání probíhá různými formami:

 • on-line z  kanceláře

 • v prezenční podobě absolvováním kurzu v některém z blízkých (a v případě potřeby i vzdálenějších) měst

 • pořádáme také semináře přímo v prostorách našeho magistrátu

Podporujeme vzdělávání nejen na odborná témata, ale také v měkkých dovednostech (tzn. podpora osobnostního růstu).

Zaměstnancům dále umožňujeme v rámci pracovní doby využít profesního kouče.

Aktuálně hledáme do týmu

Hledáme jak kolegy a kolegyně s praxí, tak uvítáme i absolventy/absolventky středních, vyšších odborných a vysokých škol.

 Máš praxi? My ji dokážeme ocenit! Nemáš praxi? Nevadí. U nás ji získáš!


Referent/ka správních činností na Odboru občanských záležitostí

Na oddělení přestupků hledáme kolegu či kolegyni, který/á by měl/a zájem naučit se agendu zajišťující servisní a administrativní podporu práce kolegů, kteří vedou přestupková řízení. Jedná se především o  korespondenci s klienty, fakturaci a administrativní agendu s tím spojenou. Přesto, že nabízíme dobu určitou, určitě se bude jednat o dobu dostatečně dlouhou, aby zaměstnanci dala možnost zorientovat se a naučit se celou řadu činností specifických pro veřejnou správu. Hledáme člověka komunikativního, schopného naučit se práci ve specifických programech (Ginis, Vita), ale hlavně se zájmem a chutí pracovat. Pokud Vás zaujala naše nabídka, podívejte se na celé její znění, přihlaste se a můžeme se potkat u ústního rozhovoru. Nebráníme se absolventům, ani lidem s praxí.

Informace k pozici:

 • Platové zařazení: 8. platová třída, dle příslušných platových předpisů
 • Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
 • Místo výkonu práce: Prostějov
 • Termín pro podání přihlášky: do 17.05.2023 včetně

Více informací

Možnosti stáže / praxe na magistrátě

Máme zájem na tom, aby studenti poznali, jací jsme a co děláme. Stáže a praxe organizujeme ve spolupráci se středními, vyššími odbornými i vysokými školami. 

Stážista je seznámen s chodem úřadu, odboru a daného oddělení. Nejčastější činností stážistů bývá zakládání dokumentů do spisů, tvorba dokumentů souvisejících s danou agendou, příprava podkladů k jednání, vyhledávání dokumentů ve spisech, kontrola spisových archů, archivace. Stážisté mají možnost zúčastnit se správního jednání – např. v přestupkovém řízení.

Po ukončení stáže obdrží student potvrzení o absolvování stáže, krátký dotazník k zhodnocení průběhu stáže a jako poděkování drobné upomínkové předměty. Názor stážistů a praktikantů nás zajímá.

V případě zájmu o stáž kontaktujte e-mailem referenta vzdělávání. Sdělte mu termín praxe a odbor, na kterém byste rádi stáž vykonali. Poté s Vámi bude uzavřena smlouva. A Vaše stáž na našem úřadě může začít!


load